Cena a přihláška
Na kemp 2019 se již není možné přihlásit, termíny jsou obsazeny.
Rádi se s Vámi uvidíme na jiných akcích Hrej s radostí.
Děkujeme za pochopení

Cena

Cena kempu je 3 490,- Kč
Kemp se platí ve dvou splátkách.

Záloha: 1 000,- Kč - splatná do měsíce od odeslání přihlášky
Doplatek: 2 490,- Kč je splatný nejpozději do 15. 4. 2019

Platba

Účet pro platbu: 2501571257/2010 - účet vedený Hrej s radostí z.s.
Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla Vašeho dítěte.

Každý účastník kempu získá: