Cena a přihláška

Přihláška

Na kemp 2020 se již není možné přihlásit.
Těšíme se na Vás v roce 2021.

Cena

Cena kempu je 3 490,- Kč
Kemp se platí ve dvou splátkách.

Záloha: 1 000,- Kč - splatná do měsíce od odeslání přihlášky
Doplatek: 2 490,- Kč je splatný nejpozději do 31. 5. 2020

Platba

Účet pro platbu: 2501571257/2010 - účet vedený Hrej s radostí z.s.
Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla Vašeho dítěte.

Každý účastník kempu získá: